û ― LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX


Character

HTML Entity (decimal):û
HTML Entity (hex):û
Unicode version:1.1
Block:Latin-1 Supplement

Preview

Preview (system fonts)

serif
û

û

û
sans-serif
û

û

û
monospace
û

û

û
cursive
û

û

û
fantasy
û

û

û

Links

View glyph in different fonts [fileformat.info]

[unicode.org]