ù ― LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE


Character

HTML Entity (decimal):ù
HTML Entity (hex):ù
Unicode version:1.1
Block:Latin-1 Supplement

Preview

Preview (system fonts)

serif
ù

ù

ù
sans-serif
ù

ù

ù
monospace
ù

ù

ù
cursive
ù

ù

ù
fantasy
ù

ù

ù

Links

View glyph in different fonts [fileformat.info]

[unicode.org]