ô ― LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX


Character

HTML Entity (decimal):ô
HTML Entity (hex):ô
Unicode version:1.1
Block:Latin-1 Supplement

Preview

Preview (system fonts)

serif
ô

ô

ô
sans-serif
ô

ô

ô
monospace
ô

ô

ô
cursive
ô

ô

ô
fantasy
ô

ô

ô

Links

View glyph in different fonts [fileformat.info]

[unicode.org]