Û ― LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX


Character

HTML Entity (decimal):Û
HTML Entity (hex):Û
Unicode version:1.1
Block:Latin-1 Supplement

Preview

Preview (system fonts)

serif
Û

Û

Û
sans-serif
Û

Û

Û
monospace
Û

Û

Û
cursive
Û

Û

Û
fantasy
Û

Û

Û

Links

View glyph in different fonts [fileformat.info]

[unicode.org]