Ù ― LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE


Character

HTML Entity (decimal):Ù
HTML Entity (hex):Ù
Unicode version:1.1
Block:Latin-1 Supplement

Preview

Preview (system fonts)

serif
Ù

Ù

Ù
sans-serif
Ù

Ù

Ù
monospace
Ù

Ù

Ù
cursive
Ù

Ù

Ù
fantasy
Ù

Ù

Ù

Links

View glyph in different fonts [fileformat.info]

[unicode.org]