Ê ― LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX


Character

HTML Entity (decimal):Ê
HTML Entity (hex):Ê
Unicode version:1.1
Block:Latin-1 Supplement

Preview

Preview (system fonts)

serif
Ê

Ê

Ê
sans-serif
Ê

Ê

Ê
monospace
Ê

Ê

Ê
cursive
Ê

Ê

Ê
fantasy
Ê

Ê

Ê

Links

View glyph in different fonts [fileformat.info]

[unicode.org]